Garantie

Ik doe logischerwijze mijn best om mijn kuntwerken in topconditie aan jou te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er iets kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij mij hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zal ik kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.